Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XVI Wydział Cywilny udzielił zezwolenia na złożenie depozytu sądowego tytułem zwrotu środków Pawłowi Nowakowskiemu

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085130
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-873 Warszawa
Ulica
Ogrodowa 51A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY MOKOTOWA XVI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt XVI Ns 218/19
z wniosku Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie o zezwolenie na złożenie do depozytu w dniu 8 maja 2020 roku wydane zostało postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Millennium Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 119,54 zł (sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu środków zgromadzonych na rachunku założonym 27 października 2011 r. na podstawie umowy o prowadzenie rachunku IKE zawartej przez osobę podającą się za Pawła Nowakowskiego z Millennium Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie za pośrednictwem Banku Millennium S.A. w Warszawie, z uwagi na zamknięcie wskazanego rachunku jako zawartego przez osobę podającą się za Pawła Nowakowskiego bez wiedzy Pawła Nowakowskiego i odkupienie środków na nim zgromadzonych przez wnioskodawcę Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, przysługującej osobie, która zawarła 27 października 2011 r. z Millennium Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S. A. w Warszawie za pośrednictwem Banku Millennium S. A. w Warszawie umowę o prowadzenie rachunku IKE, podając się za Pawła Nowakowskiego - z zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wypłacona osobie, która zawarła 27 października 2011 r. z Millennium Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie za pośrednictwem Banku Millennium S.A. w Warszawie umowę o prowadzenie rachunku IKE, podając się za Pawła Nowakowskiego, na jej wniosek, po wykazaniu, iż to ona zawarła przedmiotową umowę poprzez przedstawienie potwierdzenia przelewu z 27 października 2011 r. z zasilającego kwotą 100 (sto) zł wskazany rachunek IKE bądź wydruku z systemu Banku Millennium S.A. Wzywa się osobę, która zawarła 27 października 2011 r. z Millennium Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S. A. w Warszawie za pośrednictwem Banku Millennium S.A. w Warszawie umowę o prowadzenie rachunku IKE, podając się za Pawła Nowakowskiego do odbioru kwoty złożonej w depozycie sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa po upływie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia.
34085130
drukuj ogłoszenie