Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Puchalskiej

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085404
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

Szczegóływ Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w II Wydziale Cywilnym toczy się z wniosku Lesława Puchalskiego postępowanie w sprawie o sygn. II Ns 389/19 o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Halinie Puchalskiej z domu Onaszkiewicz, córce Stanisława Onaszkiewicz i Stefanii, zmarłej w dniu 20 grudnia 1990 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie;
Sąd wzywa, aby ich spadkobiercy w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34085404
drukuj ogłoszenie