Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Jolancie Szwejk

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085416
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 572/20 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Tylżycka-Potok" z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Jolancie Szwejk, zmarłej dnia 23 sierpnia 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Tylżyckiej 7 lok. 55. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34085416
drukuj ogłoszenie