Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie Wydział I Cywilny zapadło postanowienie o zezwoleniu na złożenie depozytu sądowego tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Józefosławie, gmina Piaseczno

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085568
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłasza się, że w dniu 22 stycznia 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 806/20 z wniosku Gminy Piaseczno o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 27.144 zł tytułem zapłaty odszkodowania należnego nieustalonemu właścicielowi nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości położonej w obrębie Józefosław, gminie Piaseczno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/13 o powierzchni 0,0090 ha zgodnie z decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 230/2020 z dnia 16 września 2020 roku, która to kwota ma być wydana na rzecz każdego, kto przedstawi tytuł prawny do nieruchomości na dzień 26 czerwca 2019 r. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru tego depozytu w terminie dziesięciu lat, pod rygorem likwidacji depozytu.
34085568
drukuj ogłoszenie