Ogłoszenie

Sędzia-Komisarz w postępowaniu w sprawie upadłościowej Grupa M-T-B Sp. z o.o. informuje o ukończeniu opisu i oszacowaniu aktywów ruchomych objętych masą upadłości

opolskie, Brzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085664
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
49-300 Brzeg
Ulica
SZKOLNA 13/1
Osoba kontaktowa
GRUPA M-T-B SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySędzia - Komisarz w postępowaniu w sprawie upadłościowej Grupa M-T-B spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu, obejmującej likwidację majątku upadłego (sygn. akt
V GUp 18/16), ogłasza, że następujące aktywa nieruchome objęto masą upadłości, po czym ukończono ich opis i oszacowanie:
a) nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 150, 68 m wraz z udziałem 15068/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 156/1, położony w budynku nr 132 w miejscowości Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczysta KW nr KR1I/ 00049131/0;
b) nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr 2, o pow. użytkowej 75,35 m wraz z udziałem 7535/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 156/1, położony w budynku nr 132 w miejscowości Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczysta KW nr KR1I/ 00049132/7;
c) nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 211,43 m2 wraz z udziałem 21143/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 156/1, położony w budynku nr 132 A w miejscowości Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczysta KW nr KR1I/ 00049133/4;
d) nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2, o pow. użytkowej 176, 30 m2 wraz z udziałem 17630/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 156/1, położony w budynku nr 132 A w miejscowości Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczysta KW nr KR1I/ 00049134/1;
e) nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 3, o pow. użytkowej 118, 04 m wraz z udziałem 11804/73180 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 156/1, położony w budynku nr 132 A w miejscowości Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1I/ 00049135/8;
f) nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek nr ewidencyjnych 156/2 i 157/2, obręb Biskupice, o łącznej pow. 7. 700 m , dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1I/ 00023204/5;
g) nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek nr ewidencyjnych 1064/4 AM-7, obręb Bodzanów, gmina Biskupice, o pow. 4. 027 m , dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczysta KW nr KR1I/ 00044823/3 wraz z udziałem, 2/20 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek nr ewidencyjny 1064/5 AM-7, stanowiącej drogę dojazdową , dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1I/ 00041495/3.
Operaty szacunkowe przekazane Sędziemu - Komisarzowi przez syndyka i złożone do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w Sekretariacie Sekcji dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Opolu, przy ul. Ozimskiej 60 a w Opolu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego - Komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
34085664
drukuj ogłoszenie