Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po AntoninieŚwiatłon zd. Ryś

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085728
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek kuratora spadku po Antoninie Światłoń adw. Grzegorza Szafrańca zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 418/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Antoninie Światłoń z d. Ryś, córce Kazimierza i Marii, zmarłej w dniu 16 listopada 1987 r. w Jasienicy, ostatnio stale zamieszkałej w Jasienicy.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, zwłaszcza następców prawnych Antoniny Światłoń z d. Ryś, córki Kazimierza i Marii, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34085728
drukuj ogłoszenie