Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie, żę Józef Ścibor i Krystyna Ścibor nabyli przez zasiedzenie współwłasność nieruchomości poł. w miejscowości Dobczyce, gm. Dobczyce

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085751
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny, ogłasza, że na wniosek Małgorzaty Kubowicz zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 2/21 o stwierdzenie, że Józef Ścibor i Krystyna Ścibor nabyli na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej z dniem 1 stycznia 1980 r. z mocy prawa przez zasiedzenie współwłasność nieruchomości, składającej się z parcel gruntowych o numerach: pgr 3672/1, pgr 3671/2 i pgr 3670/1, położnych w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, powiat myślenicki, województwo małopolskie, o łącznej powierzchni 0,265 h, dla której prowadzony był zbiór dokumentów LWH 926 obręb Dobczyce i dla której nie ma założonej księgi wieczystej, a dla której jako właścicielka wpisana jest Anna Jasielska.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
Sędzia Magdalena Majewska
34085751
drukuj ogłoszenie