Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myślenicach toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału 1/2 części nieruchomości, działek nr 2065 i 520/5 położonych w Trzemeśni, gm. Myślenice

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085762
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek: Karola Szczepaniak, Stefanii Szczepaniak, przy udziale: Grażyny Adamus, Kornelii Mordarskiej, Krzysztofa Świeży zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 596/20 o stwierdzenie, że wnioskodawcy nabyli w drodze zasiedzenia udział 1/2 części w nieruchomości położonej w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerach: 2065 i 520/5 odpowiednio wraz z działkami ewidencyjnymi o numerach: 2068 pgr 1934/6 - objęte LWH numer 24, a to w miejsce udziału Kornelii ze Stokłosów Płachnowej.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34085762
drukuj ogłoszenie