Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej Płocku, przy ul. Kwiatka 34

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161890
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 871/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Płocka - sygn. akt I Ns 871/19 - o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej Płocku, przy ul. Kwiatka 34, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 520/2 o powierzchni 0,0834 ha, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej oraz zbioru dokumentów, dla której to nieruchomości prowadzona była księga dawna HIP Nh 247 LIT A, pozostająca w posiadaniu wnioskodawcy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie