Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Mazurze

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
Bohaterów Getta 15
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KŁODZKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 110/21
Dnia 25.03.2021 r.
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Gminy Wałbrzych o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Mazurze, synu Michała i Jadwigi, urodzonym 22.09.1950 r. w Bystrzycy Kłodzkiej, zmarłym dnia 20.11.2017 r. w Bystrzycy Kłodzkiej, ostatnio stale zamieszkałym w Bystrzycy Kłodzkiej.
Wzywa się wszystkich, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawo do spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34086343
drukuj ogłoszenie