Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin Wachód toczy się z wniosku Małgorzaty Wojtasik postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Zdzisławę Kołtunik przez Zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podzamcze, gmina Mełgiew, woj. lubelskie

lubelskie, Podzamcze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086415
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 477/19 toczy się z wniosku Małgorzaty Wojtasik postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Zdzisławę Kołtunik przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podzamcze, gmina Mełgiew, woj. lubelskie, oznaczonej jako działka gruntu numer 47 o powierzchni 2,39 ha, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia, jeżeli zostało ono udowodnione.
34086415
drukuj ogłoszenie