Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie o stwrdzenie, że Mariusz Wątor nabył przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Stróża, powiat myślenicki, gmina Pcim

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086620
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt l Ns 701/20
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że z wniosku Mariusza Wątora z udziałem: Stanisława Kurka, Kazimierza Mirka, Stanisława Słowika, Mariusza Jana Wątora, Teresy Kurek, Marii Wątor, Stanisławy Żaby, Janiny Słowik, Anny Słowik, Franciszki Mirek, Zofii Makselan, Jadwigi Fudali, Anny Słowik zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 701/20 o stwierdzenie, że Mariusz Wątor najpóźniej w dniu 31 grudnia 1999 r. nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w miejscowości Stróża, powiat myślenicki, gmina Pcim, składającej się z:
- działki ewidencyjnej nr 8085, powstałej z dawnej pgr 13981, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00006097/9, w której jako właściciele wpisani są: Kazimiera Mirek, Józef Mirek, Janina Słowik, Anna Pietrzak, Andrzej Pietrzak, Zofia Pietrzak, Ludwik Pietrzak, Kazimiera Mirek, Józef Mirek, Maria Muniakowa, Anna Swachta, Henryka Fudali, Piotr Józef (dwojga imion) Kurek,
- działki ewidencyjnej nr 8090/2, objętej dawną LWH 292, w którym jako właściciele wpisani są: Feliks Kurek, Julia ze Swachtów Kurek,
- działki ewidencyjnej nr 12440, powstałej z części dawnej pgr 7388/2, której powierzchnia objęta była dawnymi LWH 293 i 1266, w których jako właściciele wpisani są: Anna Andrzej, Ludwik, Zofia Pietrzak, Józef Bzdek, Julia z Płoszczyców Bzdekowa.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34086620
drukuj ogłoszenie