Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa ? Nowej Huty w Krakowie toczy się postępowanie o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nieruchomości obręb 32 Nowa Huta poł. w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34086698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie ogłasza, że na wniosek Józefy Motyl przy uczestnictwie Haliny Stolarczyk, Mariana Cenda, Krystyny Hajdyś toczy się postępowanie do sygn. I Ns 822/20/N o uwłaszczenie w trybie ustawy z 26.10.1971 o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nieruchomości składającej się z działki: nr 149 obręb 32 Nowa Huta o pow. 0,2798 ha, położonej w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
34086698
drukuj ogłoszenie