Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Budki, gm. Chlewiska

mazowieckie, Szydłowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086755
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-500 Szydłowiec
Ulica
Konopnickiej 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SZYDŁOWCU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 186/20 z wniosku Justyny Bujnickiej i Andrzeja Bujnickiego z udziałem Teresy Kasprzyk, Jarosława Czerwonki, Dariusza Czerwonki, Zofii Czerwonki o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Budki, gmina Chlewiska, o pow. 0,60 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Józefa Dąbka, syna Jana, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie udowodnione.
34086755
drukuj ogłoszenie