Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Szaflarach, gm. Szaflary

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086486
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 148/21 toczy się
postępowanie z wniosku Andrzeja Staszel o zasiedzenie nieruchomości położonej w Szaflarach, gmina Szaflary,
oznaczonej jako działka ewid. nr 1030/3, objętej Aktem Własności Ziemi nr 429/81 wydanym przez Naczelnika Gminy Biały Dunajec w dniu 31.08.1981 r.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Marianny Guziak, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34086486
drukuj ogłoszenie