Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Morawczynie, gm. Nowy Targ

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086498
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 114/21 toczy się
postępowanie z wniosku Andrzeja Kulaka o zasiedzenie nieruchomości położonej w Morawczynie, gmina Nowy Targ,
oznaczonej jako działka ewid. nr 2604/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr NS1T/00019364/9.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Anny Ciękus, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34086498
drukuj ogłoszenie