Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowym Targu, gm. Nowy Targ

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086505
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 518/20 toczy się
postępowanie z wniosku Zbigniewa Fryźlewicza o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowym Targu, gmina Nowy Targ,
oznaczonej jako działki ewid. nr 12745/8, 12715/17, 12715/19, 12715/20 o pow. 0,0097 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34086505
drukuj ogłoszenie