Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Lasek w obr.0010 Lasek

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086507
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 930/20 toczy się
postępowanie z wniosku Krystyny Marusarz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Lasek w obr. 0010 Lasek, jednostka ewid. 121109_2 Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie,
oznaczonej jako działka ewid. nr 5396/2 o pow. 0,0338 ha, która powstała z podziału dz. ewid. nr 5396 (powstałej z cz. p.gr.l.kat. 5396 Lwh 382 u.m.p.).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Mariannę Parzygnat, Jana Parzygnat, Stefanię Parzygnat, Stanisława Parzygnat, Elżbietę Parzygnat lub ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34086507
drukuj ogłoszenie