Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Ochotnicy Górnej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34086509
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1118/20 toczy się
postępowanie z wniosku Marii Burtan o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Ochotnicy Górnej,
oznaczonej jako działka ewid. nr 14137/8 o pow. 2,0964 ha, powstała z p. gr. l. kat. 14166/79, obj. KW nr NS1T/00018805/6, oraz p. gr. l. kat. 14166/88, p. gr. l. kat. 14137/28 i p. gr. l. kat. 14112/106, obj. KW nr NS1 T/00018807/0.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Katarzyny Chlipałowej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34086509
drukuj ogłoszenie