Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161907
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-04-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Ar. 6740.1.1.3.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Braziewicza działającego w imieniu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 1 luty 2021 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa chodnika przy ul. Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju"


Inwestycja będzie prowadzona:

na działkach w liniach rozgraniczających teren o numerach geodezyjnych - w nawiasach oznaczono numery działek po podziale, pogrubieniem wskazano działki do przejęcia pod pas drogowy:

10.12 - 385/48 (10.12 - 709/48, 10.12 - 710/48), 10.12 - 528/48 (10.12 - 711/48, 10.12 - 712/48), 10.12 - 527/48 (10.12 - 713/48, 10.12 - 714/48), 10.12 - 387/48 (10.12 - 715/48, 10.12 - 716/48), 10.12 - 492/93 (10.12 - 717/93, 10.12 - 718/93), 10.13 - 155/31 (10.13 - 449/31, 10.13 - 450/31), 10.13 - 161/30 (10.13 - 451/30, 10.13 - 452/30), 10.13 - 163/29 (10.13 - 453/29, 10.13 - 454/29), 10.13 - 167/27 (10.13 - 455/27, 10.13 - 456/27), 10.13 - 261/61 (10.13 - 459/61, 10.13 - 460/61), 10.13 - 387/61 (10.13 - 461/61, 10.13 - 462/61) 10.13 - 389/61 (10.13 - 463/61, 10.13 - 464/61), 10.13 - 361/72 (10.13 - 465/72, 10.13 - 466/72), 10.13 - 369/72 (10.13 - 467/72, 10.13 - 468/72), 10.13 - 368/72 (10.13 - 469/72, 10.13 - 470/72), 10.13 - 384/74 (10.13 - 471/74, 10.13 - 472/74), 10.13 - 385/74 (10.13 - 473/74, 10.13 - 474/74), 10.7 - 63/31 (10.7 - 147/31, 10.7 - 148/31), 2.1 - 533/19 (2.1 - 1041/19,
2.1 - 1042/19), 2.1 - 536/18 (2.1 - 1043/18, 2.1 - 1044/18),2.1 - 539/17 (2.1 - 1045/17, 2.1 - 1046/17),
2.1 - 542/16 (2.1 - 1047/16, 2.1 - 1048/16),2.1 - 548/9 (2.1 - 1049/9, 2.1 - 1050/9), 2.1 - 545/2 (2.1 - 1051/2,
2.1 - 1052/2), 4.7 - 144/20 (4.7 - 333/20, 4.7 - 334/20), 4.7 - 322/27 (4.7 - 335/27, 4.7 - 336/27), 4.7 - 323/27 (4.7 - 337/27, 4.7 - 338/27), 4.7 - 321/27 (4.7 - 339/27, 4.7 - 340/27), 4.7 - 210/27 (4.7 - 341/27, 4.7 - 342/27), 4.7 - 141/34 (4.7 - 343/34, 4.7 - 344/34),4.2 - 473/119 (4.2 - 903/119, 4.2 - 904/119), 4.2 - 479/118 (4.2 - 905/118, 4.2 - 906/118), 4.2 - 657/115 (4.2 - 909/115, 4.2 - 910/115), 4.2 - 656/115 (4.2 - 911/115,
4.2 - 912/115),4.2 - 655/115 (4.2 - 913/115, 4.2 - 914/115), 4.2 - 486/91 (4.2 - 915/91, 4.2 - 916/91),4.2 - 490/91 (4.2 - 917/91, 4.2 - 918/91), 4.2 - 574/82 (4.2 - 919/82, 4.2 - 920/82),4.2 - 573/82 (4.2 - 921/82, 4.2 - 922/82), 4.2 - 708/76 (4.2 - 923/76, 4.2 -924/76), 4.2 - 638/66 (4.2 - 925/66, 4.2 - 926/66), 4.2 - 504/74 (4.2 - 927/74,
4.2 - 928/74),4.2 - 466/66 (4.2 - 929/66, 4.2 - 930/66), 4.2 - 507/64 (4.2 - 931/64, 4.2 - 932/64), 4.2 - 870/52 (4.2 - 933/52, 4.2 - 934/52), 4.5 - 415/50 (4.5 - 490/50, 4.5 - 491/50), 4.2 - 575/53 (4.2 - 935/53, 4.2 - 936/53, 4.2 - 937/53), 4.5 - 387/110 (4.5 - 494/110, 4.5 - 495/110), 4.5 - 287/48 (4.5 - 499/48, 4.5 - 500/48), 4.5 - 152/48 (4.5 - 496/48, 4.5 - 497/48, 4.5 - 498/48), 4.4 - 182/46 (4.4 - 295/46, 4.4 - 296/46),10.12 - 472/29 (10.12 - 704/29, 10.12 - 703/29), 10.12 - 543/47 (10.12 - 705/47, 10.12 - 706/47), 10.12 - 308/102 (10.12 - 707/102,
10.12 - 708/102), 10.13 - 169/102 (10.13 - 457/102, 10.13 - 458/102), 10.13 - 177/5 (10.13 - 475/5,
10.13 - 476/5), 10.13 - 179/94 (10.13 - 477/94, 10.13 - 478/94), 2.1 - 530/35 (2.1 - 1039/35, 2.1 - 1040/35),
2.1 - 529/35 (2.1 - 1053/35, 2.1 - 1054/35), 4.7 - 132/67 (4.7 - 345/67, 4.7 - 346/67), 4.7 - 237/30 (4.7 - 347/30, 4.7 - 348/30), 4.2 - 482/115 (4.2 - 907/115, 4.2 - 908/115), 4.5 - 413/50 (4.5 - 492/50, 4.5 - 493/50), 4.5 - 170/60 (4.5 - 485/60, 4.5 - 486/60, 4.5 - 487/60), 4.5 - 412/50 (4.5 - 488/50, 4.5 - 489/50),

na działkach podlegających ograniczeniu w sposobie korzystania w związku z obowiązkiem dokonywania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, , przebudowy urządzeń wodnych, przebudowy zjazdów

10.12 - 404/50, 10.13 - 334/59, 10.13 - 335/59, 10.13 - 191/95, 10.13 - 460/61 (powstała z podziału działki numer 10.13 - 261/61), 10.13 - 464/61 (powstała z podziału działki numer 10.13 - 389/61), 10.13 - 187/58, 10.13 - 468/72 (powstała z podziału działki numer 10.13 - 369/72), 10.13 - 406/57, 10.13 - 470/72 (powstała z podziału działki numer 10.13 - 368/72), 10.13 - 472/74 (powstała z podziału działki numer 10.13 - 384/74), 10.13 - 474/74 (powstała z podziału działki numer 10.13 - 385/74), 10.7 - 128/28, 10.7 - 148/31 powstała z podziału działki numer 10.7 - 63/31), 4.7 - 342/27 (powstała z podziału działki numer 4.7 - 210/27), 4.2 - 135, 4.5 - 491/50 (powstała z działki numer 4.5 - 415/50), 4.2 - 515/52, 4.5 - 500/48 (powstała z podziału działki numer 4.5 - 287/48),
4.2 - 531/123, 4.2 - 528/59, 4.5 - 498/48 (powstała z podziału działki numer 4.5 - 152/48), 4.5 - 174/46,
4.2 - 751/56

i na działkach stanowiących istniejący pas drogowy: 10.12 - 290/26, 10.12 - 300/38, 10.12 - 473/93,

10.12 -315/33, 10.12 - 305/47, 10.13 - 196/98 ,10.13 - 254/99, 10.12 - 311/48, 10.12 - 480/99, 10.12 - 481/110, 10.13 - 327/32, 10.13 - 160/30, 10.13 - 162/29, 10.13 255/58, 10.13 - 186/58, 10.13 - 386/61, 10.13 - 367/72, 10.13 - 172/72, 10.13 - 182/57, 10.13 - 383/74, 10.13 - 174/74, 10.7 - 83/28, 2.1 - 707/19, 4.7 - 143/20,
4.7 - 222/27, 4.7 - 209/27, 4.7 - 239/32, 4.7 - 240/32, 4.7 - 223/32, 4.2 - 701/119, 4.2 - 481/115, 4.2 - 483/115, 4.7 - 130/67, 4.2 - 706/82, 4.2 - 705/76, 4.2 - 702/75, 4.2 - 699/62, 4.2 - 510/52, 4.2 - 703/53, 4.5 - 147/60,
4.2 - 518/53, 4.2 - 704/53, 4.2 - 524/54, 4.5 - 414/50, 4.5 - 149/48, 4.2 - 700/59, 4.5 - 296/46,

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury, Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Uwaga! W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 4785119.

drukuj ogłoszenie