Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia Spadku po Zenonie Wasilewskim, synu Sylwestra i Wiktorii

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087115
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Waryńskiego 45
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółyData 8 kwietnia 2021r.
Sygn. akt I Ns 92/21
O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydział Cywilny toczy się
postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 92/21 z wniosku Tadeusza Józefa Twarogowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Zenonie Wasilewskim,
synu Sylwestra i Wiktorii, ur. 04.02.1938r. w Karłach, zmarłym dnia 10.12.2020r. w Suwałkach ostatnio stale tam zamieszkałym. W skład spadku wchodzi: lokal mieszkalny położony w Suwałkach przy ul. Nowomiejskiej 4A/10 oraz księgozbiór.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34087115
drukuj ogłoszenie