Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie działki położonej w Warszawie przy ul. Płudowskiej 10

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087006
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI-PÓŁNOC II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Wydział II Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 586/18 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Marcina Bogdana Nowaka z udziałem Wiesławy Nowak, m.st. Warszawy, Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Marcina Bogdana Nowaka własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 56 z obrębu 4-03-04 o pow. 37 m2 położonej w Warszawie przy ul. Płudowskiej 10, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34087006
drukuj ogłoszenie