Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Dziekanowie Polskim, gmina Łomianki

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087009
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie pod sygnaturą II Ns 536/18
toczy się sprawa z wniosku Marzenny Ewy Niegodzisz o stwierdzenie, że Ryszard Baranowski i Sabina Baranowska nabyli przez zasiedzenie - na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej - własność nieruchomości położonej w Dziekanowie Polskim, gminie Łomianki, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 491 o powierzchni 0,4913 ha i 514/1 o powierzchni 0,5488 ha, z obrębu 143205_5.0005, Dziekanów Polski. Sąd wzywa właścicieli powyższej nieruchomości lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawo własności do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34087009
drukuj ogłoszenie