Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Opatowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ożarowie

świętokrzyskie, Opatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087015
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-500 Opatów
Ulica
Obrońców Pokoju 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OPATOWIE WYDZIAL I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Opatowie I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 178/20 toczy się postępowanie z wniosku Włodzimierza Zygmunta Musiał o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Ożarowie, woj. świętokrzyskie, składającej się z działek o nr. ewid. 265, 278 o łącznej powierzchni 1,3030 ha stanowiących grunty orne, zapisanej w ewidencji na rzecz Marii Iwan jako posiadacza samoistnego.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Marianny Iwan c. Józefa, aby w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji w prasie, wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
34087015
drukuj ogłoszenie