Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kolonii Gomulin, gmina Wola Krzysztoporska

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087309
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 4/21 z wniosku Agaty Sochy przy udziale Wojciecha Sochy, Stanisławy Adamus, Andrzeja Chudego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kolonii Gomulin, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w rejestrze gruntów numerem działki 137 o powierzchni 0,04 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34087309
drukuj ogłoszenie