Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Reginie Drozdowskiej

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087140
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
94-035 Łódź
Ulica
Bratysławska 6
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA KAROLEW W ŁODZI

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny, zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt III Ns 320/20,
z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Karolew" w Łodzi, przy udziale Kazimierza Drozdowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Reginie Drozdowskiej z domu Żabickiej, córce Teofila i Stanisławy, zmarłej
7 maja 2005 r. w Łodzi, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Łodzi przy ul. Wioślarskiej 13, po której pozostało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Wioślarskiej 13. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu (Łódź, al. Kościuszki 107/109)
i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34087140
drukuj ogłoszenie