Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Bialymstoku toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Szymki, gmina Michałowo

podlaskie, Szymki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087504
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewicza 103
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 395/20 toczy się
sprawa z wniosku Feliksy Osieckiej o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 175, o powierzchni 0,18 ha, położonej w obrębie 0045 Szymki, jednostka ewidencyjna 200207_5 gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie. Posiadaczem opisanej nieruchomości jest Feliksa Osiecka. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Białymstoku i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.
34087504
drukuj ogłoszenie