Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zatorze

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087660
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 128/20 z wniosku Władysława Węgrzyn i Wandy Węgrzyn z udziałem Władysława Węgrzyn, Anny Kuwik, Agaty Nykiel, Jana Nykiel, Józefa Nykiel, Henryka Nykiel, Teresy Kubarek, Marii Węgrzyn, Jana Węgrzyn i Małgorzaty Noworyta o stwierdzenie nabycia z dniem 31 grudnia 2000 r. przez wymienionych wyżej wnioskodawców na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zatorze, składającej się z niezabudowanej działki o nr. 253 o powierzchni 0,1440 ha, objętej wypisem z rejestru gruntów Starosty Oświęcimskiego - nr jednostki rejestrowej G.95, jednostka ewidencyjna Zator - Miasto, obręb 1, w którym jako władająca gruntem ujawniona jest nieżyjąca Anna Kania, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta bądź zbiór dokumentów.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu.
34087660
drukuj ogłoszenie