Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości leśnych położonych w Ludźmierzu powiat nowotarski

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087696
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 284/21 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Komperda o stwierdzenie na rzecz Jana Benedykta Czaja i Danuty Komperda zasiedzenia nieruchomości leśnej, składającej się z działek ewid. nr 1387/10 i 1387/124 o łącznej pow. 1,6970 ha, położonych w Ludźmierzu (powiat nowotarski). Sąd wzywa każdą osobę, która rości sobie prawa do tej nieruchomości, a w szczególności Kazimierza Antoniego Czaja, Halinę Stanisławę Czaja, Beatę Marię Czaja, Jana Stanisława Czaja lub ich spadkobierców oraz następców prawnych osób wpisanych jako właściciele dobra tabularnego Ludźmierz, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji tego ogłoszenia zgłosili się i potwierdzili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie, o ile zostanie wykazane.
Sąd ponadto wzywa każdego, kto posiada informacje o miejscu pobytu ww. osób, do podania ich sądowi lub kuratorowi, którym został ustanowiony adw. Paweł Kozak (kancelaria w Nowym Targu, ul. Kościelna 20).
34087696
drukuj ogłoszenie