Ogłoszenie

Starosta Płocki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161952
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Płock, dnia 08.04.2021r.

GGN.II.6821.6.2021

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie oraz art. 124 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.),

 

Starosta Płocki

 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Łąck obręb Wola Łącka oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 138 o pow. 0,06 ha, nr 140 o pow. 0,07 ha, w związku z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci napowietrznej linii kablowej na istniejących słupach elektroenergetycznych przy pomocy napowietrznych kabli światłowodowych ADSS o średnicy do 15 mm w odległości min. 0,5m pod istniejącymi przewodami elektroenergetycznymi.

 

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

 

Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 lub osobiście w siedzibie urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie