Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Vello Press

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161955
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


V Ns 317/19

 

 

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 317/19 z wniosku Jędrzeja Frynasa o stwierdzenie nabycia spadku po Vello Press, synu Villem i Aino, urodzonym 13 października 1934 r. a zmarłym 6 maja 2017 r. w Luboniu, ostatnio na stałe przed śmiercią przebywającym w Luboniu. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

sędzia Kinga Kapelska

 

drukuj ogłoszenie