Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości położonej w Jabłonce, gm. Jabłonka

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087974
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 844/20 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Urbarialnej Leśnej we wsi Jabłonka o zasiedzenie nieruchomości położonej w Jabłonce, gmina Jabłonka, oznaczonej jako działki ewid. nr 3830, 4108/2, 4109, 6194, 6990, 9627, 9651, 46566, 48215/1, 53129, 53280/1, 53281, 53740, 53869/1, 54957, 54959, 54961, 54963, 54965, 54967, 54971/1, 54971/2, 54973, 54974, 54978, 54979, 54980, 54981, 54984, 54985, 54986, 54989, 54990, 54992, 54994, 54996/1, 55152, 55175, 55177, 55180, 55181, 55183, 55185, 55186, 55187, 55189, 55190, 55191, 55192, 55193, 55198, 55199, 55200, 55201, 55203, 55204, 55205, 55206, 56600, 57895/1, 60597, 61198 o łącznej pow. 1002,6800 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34087974
drukuj ogłoszenie