Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin Zachód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Elżbiecie Wawrzeckiej c. Jana i Leokadii

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087987
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-607 Lublin
Ulica
Wallenroda 4d
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VIII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. VIII Ns 402/20 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Tolaka z udziałem Iwony Wiącek o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Elżbiecie Wawrzeckiej, c. Jana i Leokadii, zmarłej w dniu 17 lutego 2020 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34087987
drukuj ogłoszenie