Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Zachód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szwedzkiej 12

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34088006
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-607 Lublin
Ulica
Wallenrod 4D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 5/20 z wniosku Marii Osiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szwedzkiej 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 64,9 m kw. oraz budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 6 m kw., oznaczonej jako działka ewidencyjna 43 obręb 18 - Lemszczyzna. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.
34088006
drukuj ogłoszenie