Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Księżarczyku

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34088360
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 463/20
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 463/20 sprawa z wniosku Alior Bank S.A. z/s w Warszawie przy uczestnictwie Czesławy Księżarczyk, Łukasza Księżarczyka i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Księżarczyku, synu Józefa i Czesławy z domu Szyndler, urodzonego w dniu 5 marca 1966 roku w Chrzanowie, ostatnio zamieszkałego Libiążu, a zmarłego w dniu 13 stycznia 2019 roku w Chrzanowie.
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Józefa Księżarczyka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku i wskazały swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34088360
drukuj ogłoszenie