Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę w drodze zasiedzenia własności nieruchomości...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161966
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


I Ns 49/20
Toruń, dnia 13 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 49/20 toczy się postępowanie z wniosku Marii Majewskiej przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Longiny Gołaszewskiej, Kazimierza Burda

o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę w drodze zasiedzenia własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 167/2, położonej w miejscowości Bielczyny, gmina Chełmża, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TO1T/00018246/5 oraz własności budynku - domu mieszkalnego, położonego w miejscowości Bielczyny, gmina Chełmża, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TO1T/00020766/3

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 m-cy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, o ile zostaną wykazane przesłanki takiego nabycia.

 

drukuj ogłoszenie