Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161978
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim toczy się sprawa o sygn. I Ns 340/19 z wniosku Jerzego Nowakowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Trzebawiu, Gmina Stęszew, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 135 o powierzchni 0,0780 ha, oraz 155 o powierzchni 0,1700 ha. Zapisanej w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. księgę dawną „Trzebaw" Tom I, karta 6. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Rejestrze Gruntów właścicielem przedmiotowej nieruchomości byli nieżyjący: Stanisław Pakuła i Józefa Pakuła, nie są znani wszyscy ich następcy prawni. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych właściciela, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia wstąpili do sprawy i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

drukuj ogłoszenie