Ogłoszenie

Przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim V Wydział Cywilny Odwoławczy toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Rzepinie, przy ulicy Kolejowej

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34088875
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Mieszka I 33
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WLKP. V WYDZIAŁ CYWILNY ODWOŁAWCZY

SzczegółyPrzed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim V Wydział Cywilny Odwoławczy toczy się postępowanie w sprawie V Ca 679/20 z wniosku Heleny Mejzy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Rzepinie przy ulicy Kolejowej, stanowiącej działkę nr 76 o powierzchni 0,1206 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1S/00001580/8. Sąd wzywa wszystkich właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, w szczególności spadkobierców Gabrieli Ratowskiej, Tadeusza Płutniaka, Czesławy Czerwińskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim i udowodnili swe prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34088875
drukuj ogłoszenie