Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Posadzym

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161983
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 441/20 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Sawczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Posadzym synu Stanisława i Rozalii zmarłym w dniu 10 października 1985r. w Inowrocławiu oraz po Zofii Posadzy nazwisko rodowe Lemeszka córce Nicetora i Marii zmarłej w dniu 6 grudnia 2004r. w Inowrocławiu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

 

drukuj ogłoszenie