Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Mleczkowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161986
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 123/20 toczy się postępowanie z wniosku Adama Kłos i Anny Kłos o zasiedzenie nieruchomości, dla której tutejszy Sąd prowadzi księgę wieczystą BY1I/00011986/9 oraz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 49 położonej w Mleczkowie bez założonej księgi wieczystej. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia.

drukuj ogłoszenie