Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Mosty

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089177
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 777/19 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Stępień i Zofii Stępień o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mosty, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0017 Mosty, jednostka ewidencyjna 101214_2 Żytno, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, numerem działki 459, o powierzchni 0,12 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a znajdującej się obecnie w posiadaniu wnioskodawców.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, w szczególności następców prawnych Jadwigi Kościańskiej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34089177
drukuj ogłoszenie