Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Radomsku, przy ulicy Marii Dąbrowskiej 59

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089180
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegółypoz. wnioskodawcy Krzysztof Proszowski
Sąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 864/19
W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 864/19 toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Proszowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Radomsku przy ulicy Marii Dąbrowskiej 59, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0034 34, jednostka ewidencyjna 101201_1 Radomsko, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, numerem działki 168/1 o powierzchni 0,0932 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34089180
drukuj ogłoszenie