Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kutnie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej we wsi Witoldów, gmina Łanięta

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089184
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Spokojna 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 576/19 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Tomczak i Pawła Tomczaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,2 ha, położonej we wsi Witoldów, gmina Łanięta, o numerze ewidencyjnym 88/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Kutnie prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1K/00013191/1, oraz własności znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia i wykazania prawa własności do nieruchomości, w innym przypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
34089184
drukuj ogłoszenie