Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonych w Łowisku

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089200
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Gen. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 572/20 z wniosku Adama Bolki przy udziale Teofili Łyko w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonych w Łowisku, oznaczonych obecnie jako działki ewidencyjne nr 1073 o pow. 0,0707 ha i 1128 o pow. 0,90 ha nieposiadające urządzonej księgi wieczystej, które powstały z działek nr 284, 285 i 290 objętych aktem własności ziemi nr UG-RL-6042/93/144/76 wydanym 10.06.1976 r. przez Naczelnika Gminy Kamień na rzecz Marii Łyko, c. Franciszka i Konstancji, które to powstały odpowiednio: działka 285 z pgr 3559/1 i 3560/2 objętej Lwh 85 gminy katastralnej Łowisko, nr 284 z pgr 3561/1, 3562/2, 3564/2, 3565/1, 3566/2 i 2567/1 obj. Lwh 85 gminy katastralnej Łowisko. Ww. nieruchomości stanowią: łąki i pastwiska trwałe oraz grunty orne i grunty pod rowami. Znajdują się one aktualnie we władaniu wnioskodawcy Adama Bolki.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych - właścicieli ww. nieruchomości - działek bądź ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa do tejże nieruchomości.
O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34089200
drukuj ogłoszenie