Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Wacławie Gałęzowskim

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089046
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
02-660 Warszawa
Ulica
Irysowa 19
Osoba kontaktowa
ZGN MOKOTÓW

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w XVI Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. XVI Ns 665/18 toczy się postępowanie z wniosku miasta stołecznego Warszawy, z udziałem Barbary Przek i Syndyka masy upadłościowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej w siedzibą w Wołominie - Lechosława Kochańskiego, o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Wacławie Gałęzowskim (synu Józefa i Lucyny, zmarłym w dniu 01 grudnia 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Padewskiej) oraz po Lucynie Gałęzowskiej (córce Walentego i Rozalii, zmarłej w dniu 15 listopada 2010 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Padewskiej). Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydziału Cywilnego i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34089046
drukuj ogłoszenie