Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości VISTAL MARINE Sp. z o.o. złożył częściowy plan podziału funduszy masy upadłości

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089274
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-126 Gdańsk
Ulica
Piekarnicza 10
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział VI Gospodarczy

SzczegółySędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika VISTAL MARINE Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000473012, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 15/18, zawiadamia, że dnia 29 marca 2021 roku syndyk masy upadłości złożył sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszy masy upadłości (kat. I). Zgodnie z treścią art. 349 Prawa upadłościowego częściowy plan podziału funduszy masy upadłości (kat. I) można przeglądać w sekretariacie sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10 w dniach i godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału funduszy masy upadłości (kat. I).
34089274
drukuj ogłoszenie