Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia Wydział I Cywilny zostało wydane zezwolenie na złożenie depozytu sądowego tytułem odszkodowania za przejęcie działki numer 17/3 położonej w Ożarowie Mazowieckim

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089412
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-517 Warszawa
Ulica
Marszałkowska 82
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY - ŚRÓDMIEŚCIA I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 273/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia I Wydział Cywilny z wniosku Województwa Mazowieckiego zostało wydane w dniu 21 stycznia 2020 r. postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 603 zł (sześćset trzy złote) tytułem odszkodowania przyznanego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 4072/2018 z dnia 5 października 2018 roku za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Mazowieckiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 16/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 17/3 z obrębu 0014 Orły położoną w Ożarowie Mazowieckim o powierzchni 0,0016 ha, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona na wniosek uprawnionej osoby, która przedstawi dokumenty wykazujące prawo własności powyższej nieruchomości przysługującej jej albo jej poprzednikowi prawnemu w dacie, w której decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 16/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku stała się ostateczna.
Sąd wzywa uprawnionego wierzyciela, by w terminie 1 (jednego) miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrał przedmiot świadczenia z depozytu sądowego.
34089412
drukuj ogłoszenie