Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Warszawa - Śródmieście I Wydział Cywilny zezwolił na złożenie depozytu sądowego tytułem wykupu przymusowego akcji imiennych, których właścicielem jest Teodor Przybylski

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089427
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-517 Warszawa
Ulica
Marszałkowska 82
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY - ŚRÓDMIEŚCIA I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 76/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia I Wydział Cywilny z wniosku Biura Inwestycji Grunwald S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wydane w dniu 21 stycznia 2020 r. postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 158,40 zł (sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) z tytułu wykupu przymusowego akcji imiennych zwykłych Biura Inwestycji Grunwald S.A. z siedzibą w Warszawie serii B w liczbie 1320 o numerach od 355967173 do 355968492, których właścicielem wpisanym do księgi akcyjnej jest Teodor Przybylski, z zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu może być wypłacony na wniosek uprawnionego wierzyciela, który przedstawi dokumenty potwierdzające jego legitymację i uprawnienie do zwrotu środków pieniężnych na jego rzecz z tytułu wykupu przymusowego akcji imiennych Biura Inwestycji Grunwald S.A. z siedzibą w Warszawie serii B w liczbie 1320 akcji o numerach od 355967173 do 355968492, których właścicielem wpisanym do księgi akcyjnej jest Teodor Przybylski.
Sąd wzywa wierzyciela, by w terminie 1 (jednego) miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrał przedmiot świadczenia z depozytu sądowego.
34089427
drukuj ogłoszenie