Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny wzywa Elżbietę Waladę do dobioru z depozytu sądowego.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089378
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-950 Wrocław
Ulica
PODWALE 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny
wzywa Elżbietę Waladę do odbioru z depozytu sądowego kwoty 399,83 zł, stanowiącej depozyt sądowy złożony do sprawy INS 67/20 przez dłużnika Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie jako należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie - zasądzonej na rzecz Elżbiety Walady wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny z dnia 27 lutego 2018 r. sygn. akt VI C 1443/11, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 4 września 2019 r. sygn. akt II Ca 1211/18, w terminie 3 lat od dnia złożenia przedmiotu do depozytu pod rygorem przejścia własności na rzecz Państwa.
34089378
drukuj ogłoszenie