Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Chełmie toczy się postępowanie o stwierdzenie mabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pniówno

lubelskie, Pniówno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089534
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-100 Chełm
Ulica
I Armii Wojska Polskiego 16
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Chełmie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 427/20
toczy się postępowanie z wniosku Teresy Balcerek z udziałem Henryka Balcerka i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Chełmskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 251 o powierzchni 0,22 ha, położonej w miejscowości Pniówno, województwo lubelskie, powiat chełmski, jednostka ewidencyjna 060312_2, Wierzbica, obręb ewidencyjny 060312_2.0011, Pniówno, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34089534
drukuj ogłoszenie